İş Güvenliği Hizmetleri

• İşyeri Tehlike Sınıfına Göre İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi (A-B-C)
• İşyeri Çalışma Ortamı Gözetimi ve İşveren Rehberliği
• Yıllık Çalışma Planı ve Yıllık Eğitim Planı Hazırlanması ve Uygulanması
• Risk Değerlendirmesi Yapılması ve İşverene Önerilerde Bulunulması
• Acil Durum Planlarının Hazırlanması
• İSG Kurulunun Oluşturulması
• İşletme İçin Gerekli Olan Talimat ve Dokümanların Hazırlanması
• Yöneticilere ve Çalışanlara Eğitim Verilmesi
• Tatbikatların Yaptırılması ve Raporlanması
• İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi
• Periyodik Denetim Planlarının Yapılması, Uygulanması ve Raporlanması
• Periyodik Test, Kontrol ve Ölçümlerin Planlanması ve Uygulanmasıİş Sağlığı Hizmetleri


• İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi
• İşe Giriş Sağlık Muayenesi Yapılması
• İşyeri Tehlike Sınıfına Göre Periyodik Sağlık Muayenesi yapılması
• Laboratuar Tetkikleri, Radyolojik Muayeneler ve Odyometri Testlerinin Yaptırılması