İŞVEREN EĞİTİMLERİ

• İSG Mevzuatları ve Uygulamalarının Genel Prensipleri
• İSG Konusunda Devlet, Çalışan ve İşverenlerin Görev ve Sorumlulukları
• İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar
• İş Kazalarının İstatistiksel İncelenmesi
ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ

• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
• İş Kazası Sonrasında Çalışanın Cezai ve Hukuki Sorumlulukları
• İSG Konusunda Devlet, Çalışan ve İşverenlerin Görev ve Sorumlulukları
• Çalışma Hayatında Ergonomik Uygulamalar
• Elle Kaldırma ve Taşıma Kuralları
• Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma Eğitimleri
• İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
• Ekranlı Araçlarla Çalışma Kuralları
• İş Yerlerinde Elektrik Kazaları ve Önleme Tedbirleri
• İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Tedbirleri
                                                                                • Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinin İncelenmesi
                                                                                • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
                                                                                • Tahliye ve Kurtarma
                                                                                • İş Kazaları Örneklerinin İncelenmesi